گزارش ویژه شماره ۹: روند زبان و خط در تاجیکستان (بخش نخست)

 

بسمه تعالی

روند زبان و خط در تاجیکستان (بخش نخست)

دکتر محمد حسن صنعتی

 

رایزن پیشین فرهنگی ج.ا. ایران در تاجیکستان

 

ورود در مباحث روند زبان و خط در تاجیکستان حتماً بایستی با همه  جوانب صورت بگیرد، چراکه اگر یک بحث بخواهد، فارغ از همه  زوایای مربوط به خود پیش برود عملاً نمی‌تواند با مخاطبین خود ارتباط مفیدی برقرار کند. در بحث الفبا و زبان یکی از نکاتی که در مورد سرزمین تاجیک‌ها مدنظر است (که موردنظر محققان قرار دارد) این بحث است که اگر الفبای مناسب با فرهنگ نیاکان تعریف و مورداستفاده قرار بگیرد، این امر چه تحولی در عرصه‌های علمی و آموزشی به وجود خواهد آورد؟ در این گزارش ویژه به بررسی روند زبان و خط در تاجیکستان پرداخته شده است.

برای دانلود گزارش روی تصویر کلیک کنید.