موسسه آینده پژوهی     جهان اسلام

آشنایی-با-موسسه-آینده-پژوهی-جهان-اسلام
پخش ویدیو

مؤسسه‌ی آینده‌پژوهی جهان اسلام با ابتنای بر عنایات الهی و ذخایر معنوی مکتب تعالی‌بخش اسلام و دانش و تجربه اندیشمندان جهان اسلام در افق ۱۴۰۴ مؤسسه‌ایست طراز اول در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی – هنری، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی جهان اسلام در سطح منطقه. در سطح کوتاه و میان مدت نیز با طراحی و مدیریت بهینه نیروهای معنوی و مادی موجود، می کوشد ضمن پایه گذاری و ارتقا رشته مطالعات جهان اسلام در سطح تحصیلات تکمیلی و طراحی گروه ها و دوره های آموزشی – پژوهشی، دیدگاهی واقع گرا – عملگرا را در همگرایی و وحدت جهان اسلام گسترش دهد.

گروه‌های پژوهشی

عنوان گروه پژوهشی:

ژئوپلیتیک جهان اسلام

ماموریت:

بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت و چالش‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

اهداف بلند مدت

۱- بررسی جامع جغرافیای سیاسی جهان اسلام و عوامل تاثیر گذار بر آن
۲- شناسایی بازیگران داخلی و خارجی تاثیرگذار در جغرافیایی سیاسی جهان اسلام
۳- شناخت عوامل چالش آفرین در جغرافیای سیاسی جهان اسلام
۴- شناخت عوامل فرصت ساز در جغرافیای سیاسی جهان اسلام

اهداف کوتاه مدت

۱- تولید گزارش های راهبردی در حوزه جغرافیایی سیاسی جهان اسلام
۲- تدوین و تنظیم گزارش های سیاستی در زمینه فرصت ها و چالش های جغرافیای سیاسی جهان اسلام
۳- ارائه تحلیل های کوتاه در مورد تحولات روز صورت گرفته در حوزه جغرافیایی سیلسی جهان اسلام

عنوان گروه پژوهشی:

مطالعات استراتژیک جهان اسلام

ماموریت:

انجام مطالعات عمیق استراتژیک حول موضوع جهان اسلام

اهداف بلند مدت

۱- شناسایی مهمترین عوامل سیاسی- نظامی تاثیر گذار بر روابط کشورهای جهان اسلام
۲- شناخت مهمترین عوامل اقتصادی- فرهنگی تاثیر گذار بر روابط کشورهای جهان اسلام
۳- انجام مطالعات راهبردی در زمینه بحران¬های موجود در حوزه جهان اسلام
۴- آینده پژوهی روابط کشورهای جهان اسلام
۵- آینده پژوهی روابط جهان اسلان با غرب

اهداف کوتاه مدت

۱- تولید گزارش های راهبردی در حوزه مسائل سیاسی- امنیتی و اقتصادی- فرهنگی
۲- تدوین و تنظیم گزارش های سیاستی در زمینه فرصت ها و چالش های استراتژیکی
۳- ارائه تحلیل های کوتاه در مورد تحولات روز صورت گرفته در حوزه های مختلف