بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام/ مصاحبه اختصاصی با Agnès Levallois

 

 

مصاحبه اختصاصی موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با خانم دکتر انیس لوا لوا (Agnès Levallois) در خصوص بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام، در حاشیه اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام.

 

         سلام. ضمن خوشامدگویی خدمت شما خانم انیس لولوآ برای حضور شما در این کنفرانس بین‌المللی، همانطور که می‌دانید این کنفرانس درباره بحران‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه و جهان اسلام است. می‌خواهم نظر شما را در این خصوص جویا شوم که تفاوت‌های نژادی و قومی موجود در جهان اسلام اصولا فرصت محسوب می‌شود و یا تهدید؟

          من فکر می‌کنم که فرصت است و نه تهدید. فکر می‌کنم که داشتن اقلیت‌ها و گوناگونی‌های قومی و نژادی برای هر جامعه مولفه‌ای خوب محسوب می‌شود. چراکه داشتن این تفاوت‌ها برای مذاکره کردن، فکر کردن و داشتن ذهن‌هایی باز لازم است و به نظر من برای هر جامعه‌ای داشتن مواجهه با افراد و مردم گوناگون مفید فایده است. بدین طریق می‌توان صحبت کرد، می‌توان نظرات و ایده‌ها را انتقال داد؛ پس این تفاوت‌ها فرصت است و نه تهدید. باید چنین تفاوت‌هایی را داشت، زمانی که دائما با افراد یکسان و مشابه باشید، نمی‌توانید زیاد فکر کنید چون همیشه در یک دنیای یکنواخت هستید.

          چگونه می‌توان با استفاده از این گوناگونی‌ها و تفاوت‌ها، همگرایی را در منطقه ایجاد کنیم؟

          می‌دانم که بسیار مشکل است اما فکر می‌کنم که باید برای دستیابی به این هدف تلاش کرد. این هدف بزرگ و مهمی است. می‌دانم دستیابی به آن مشکل است اما در دنیای در حال جهانی شدن، شنیدن نظرات و صدای دیگران بسیار مهم است و این ظرفیت در این منطقه است که دارای قومیت‌ها و نژادهای گوناگون است. باید مذاکره کرد، باید ایده‌ها و نظرات را با یکدیگر تبادل کرد. همه باید یکدیگر را درک کنند. و به این وسیله است که گمان می‌کنم می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد.

          می‌دانید که حدود صد سال قبل، توافق سایس‌پیکو منعقد شده‌است و مسائل مرزی از مهمترین مسائل ژئوپلتیکی هستند. فکر می‌کنید که باوجود گروه‌های تکفیری در منطقه و دیگر مسائل مهم و اصلی ژئوپلتیکی آیا احتمال تجزیه و تقسیم مجدد کشورهای خاورمیانه وجود دارد؟

          این یکی از اصلی‌ترین موضوعات است. فکر نمی‌کنم که توافق سایس‌پیکو مسئول تمام این مشکلات باشد. اکنون مسائل و مشکلات دیگری در این منطقه وجود دارد. فکر می‌کنم مسئله اصلی تحول تدریجی در منطقه است. گمان می‌کنم که هر جامعه‌ای فقط به فکر خودش است و هستند کسانی که در فکر تغییر مرزها هستند. من خیلی متعجب می‌شوم وقتی که می‌بینم مردم این منطقه تا این حد ناسیونالیست هستند. از این متعجب می‌شوم که آنها تا این حد می‌خواهند مرزهایشان را حفظ کنند  و خاورمیانه هم‌چنان با کشورهای کوچک و کوچک باقی بماند.

          به نظر شما آیا این امکان وجود دارد که کشورهای منطقه مرزها را کنار گذاشته و به جهان اسلام متحد بیاندیشند؟

          البته؛ کشورهای جهان اسلام می‌بایست برای حل مشکلات قدیمی و قدرتمند بودن با هم صحبت کنند. البته که باید اتحاد و وحدت خود در جهان اسلام و در کل جهان را حفظ کنند. داشتن پروژه‌ای برای اتحاد بسیار مهم است اما مسئله و مشکل اینجاست که باید با آنچه در حال رخداد است وارد چالش شوند و آن مسئله جهانی‌شدن است.

          آیا جهان اسلام ظرفیت تبدیل‌شدن به بلوک قدرت در جهانی را داراست؟

          اگر اتحاد بوجود آید شاید. البته که آنها می‌توانند با این اتحاد پروژه‌ای مشترک و متحد برای کل جهان داشته‌باشند. اما همین کسب اتحاد مهمترین مسئله جهان اسلام است و خواهد بود.