ایالات متحده می تواند اسلام هراسی را شکست دهد

به نقل از aboutislam.net همزمان با سالگرد یازده سپتامبر، «کیس الیسون» اولین عضو مسلمان کنگره آمریکا در سرمقاله ای که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید، این واقعیت را اظهار داشت که مسلمانان با اقدامات ناشی از نفرت در سال 2016 بیش از سال 2001 مواجه هستند.

وی افزود قبل از آن روز جامعه مسلمانان آمریکا محور بسیاری از مباحث سیاسی نبود اما حالا اسلام و مسلمانان صدر اخبار هستند، البته اغلب با نگاه منفی.

او نوشت: یک مطالعه اخیر توسط بنیاد ابتکاری بریدج نشان می دهد که تعداد حملات خشونت آمیز به مسلمانان طی فصل انتخابات افزایش پیدا کرده است و سال 2015 بیشترین خشونت علیه مسلمانان و تخریب مساجد و مراکز اسلامی را از یازدهم سپتامبر داشته است.

در پایان او گفت: پانزدهمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر می بایست درس هایی که ما مدت ها پیش گرفتیم را یادآوری کند. بهترین راه مقابله با تاریکی روشنایی است تا آنجا که با وجود منفی نگری ها، همسایگان غیر مسلمان ما در ماه رمضان با قرار دادن تابلوهایی فرا رسیدن ماه رمضان را به مسلمانان تبریک گقتند.