ممنوعیت استفاده از برقع در بلغارستان

به نقل از سایت ایندیپندنت، بلغارستان جدیدترین کشور اروپایی است که زنان را از حجاب و پوشاندن صورت خود منع می کند. تحت قوانین جدید وضع شده، زنانی که از اجرای این قانون سر باز زنند، از منافع و حقوق خود محروم خواهند شد. این قنون با حمایت از طرف ائتلاف ملی جبهه میهنی بلغارستان در پارلمان به تصویب رسید. کراسیمیر کاراکاچانوف،یکی از رهبران این حزب با اشاره به اینکه این قانون امنیت شهروندان را بهبود می بخشد، گفت: “برقع بیشتر از آنکه یک سمبل مذهبی باشد، نوعی یونیفرم است.”

زنانی که قانون شکنی کنند علاوه بر تعلیق حقوق امنیت اجتماعی شان، چیزی حدود 665 تا 770 یورو جریمه خواهند شد. تصویب این قانون موجب بروز مخالفت های داخلی شده و اعضای حزب جنبش آزادی و حقوق در نشانه اعتراض به تصویب این قانون از سالن پارلمان خارج شده اند. سازمان عفو بین الملل بریتانیا طی بیانیه ای این ممنوعیت را محکوم کرد. جان دالحسین، رئیس بخش اروپایی سازمان حقوق بشر گفت: “زنان بلغارستان می بایست آزادی کامل در پوشیدن نقاب یا برقع را به عنوان هویت و عقیده خود داشته باشند. تصویب این قانون نادیده انگاشتن آزادی بیان و عقیده آنها است. این قانون بخشی از گرایشات ناراحت کننده بیگانه ستیزی، عدم تحمل دیگران و نژادپرستی است.”

 

ممنوعیت های مشابهی در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مانند فرانسه، هلند، و بلژیک اتخاذ شده است. در بلغارستان حدود 10 درصد جمعیت 7.1 میلیون نفری این کشور، را مسلمانان تشکیل می دهند.