قرارگرفتن نام دانشجوی مسلمان در لیست ” تاثیرگذارترین افراد لندن “

 

نام نوید خان، دانشجوی مسلمان رشته پزشکی در لیست ” تاثیرگذارترین افراد لندن ” در سال 2016 قرار گرفت. این انتخاب بر اساس تلاش های بی دریغ نوید خان در جهت ایجاد جامعه ای برابر در پروژه ARK جامعه اسلامی KCL صورت گرفته است.

در پروژه ARK تلاش می شود تا به افراد بی خانمان کمک رسانی شود. برخی از این اقدامات عبارتند از سازماندهی توزیع شام در میان افراد بی خانمان، توزیع ساک و کوله پشتی، و جمع آوری و توزیع  محصولات بهداشتی میان آنها.

علاوه بر همکاری با پروژه ARK، نوید سرپرستی “خیریه ویک یو.کی” را نیز برعهده دارد که سال گذشته حدود 700 هزار پوند درآمد  داشته است. نقش وی در این درآمد زایی شامل نظارت بر 6 تیم متفاوت منطقه ای در سراسر کشور بوده و درآمد حاصله از اقدامات این تیم ها صرف پروژه هایی شد که داوطلبان انتخاب کرده بودند، که البته روی کمک های توسعه پایدار جهت کمک به یتیمان و کودکان نیازمند تمرکز داشت.

وی درباره اقدامات خود و دریافت این عنوان چنین می گوید: “به عنوان یک دانشجو، آخرین چیزی که می خواستم فارغ التحصیلی با یک مدرک بود. این کار به زندگی من هدف داده است. هرآنچه که انجام داده ام تنها تلاشی برای مسلمان خوب بودن بوده است و اینکه نامم  در چنین لیست پرافتخاری قرار گرفته بسیار عالی است. امیدوارم این عنوان دیگران را ترغیب کند تا کارهای خوب انجام داده و باعث ایجاد تغییرات مثبت شوند.”