دانش آموزان در مدارس اسلامی دانمارک نتایج بهتری کسب می کنند

به نقل از aboutislam.net تجزیه تحلیل ها نشان می دهد دانش آموزان در مدارس خصوصی اسلامی در دانمارک نتایج بهتری نسبت به هم کلاسی های خود در مدارس عمومی کسب می کنند.
نیکولا کارسن یک اقتصاددان ارشد در اندیشکده کراکا و یکی از نویسندگان این بررسی می گوید: بسیاری فکر می کنند که در مدارس مستقل اسلامی فقط قران خوانده می شود و این فکر به همگرایی مسلمانان لطمه می زند.  
طبق این تحلیل، تفاوت میان نمرات امتحانات نهایی دانش آموزان 1/4 است یعنی به طور متوسط در مدارس عمومی میانگین نمرات 4/6 گزارش شده و در مدارس خصوصی مسلمانان میانگین نمرات دانش آموزان 6 گزارش شده است.
همچنین دانش آموزان از 20 مدرسه خصوصی مسلمانان دانمارک در دراز مدت نتایج بهتری کسب کرده اند.
بیش از 28 درصد فارغ التحصیلان از مدارس خصوصی اسلامی سه سال پس از کلاس نهم تحصیل می کنند در مقایسه با 21 درصد دانش آموزان با زمینه ی درسی مشابه که مدارس عمومی  تحصیل می کنند.
این تحلیل ها بر پایه اطلاعات از 29 هزار مهاجر از 17 کشور غیر غربی به دست آمده که دانش آموزان مقطع 9 ام را در سال های 2007 تا 2014 تمام کرده اند، از این بین 1634 نفر در مدارس خصوصی مسلمانان شرکت کردند.