بحران پناهندگان سوریه در حال تغییر دادن نقش زنان

به نقل از رویترز  (9 سپتامبر) یک آژانس کمک های بین المللی روز شنبه پیش از اجلاس جهانی پناهندگان گفت: بحران پناهندگان سوریه در حال تغییر نقش سنتی زنان با افزایش تعداد زنان سرپرست و نان آور اصلی خانواده ها است.

حدود 4/8 میلیون نفر از مردم سوریه در طول این جنگ پنج ساله به کشورهای همسایه فرار کرده اند و عده ای دیگر زندگی خود را به خطر انداخته اند تا به اروپا برسند.

سازمان  امداد بین المللی CARE می گوید: تعداد خانواده های سوری تحت سرپرستی زنان در اردن از 25 درصد در 2 سال گذشته به حدود 40 درصد افزایش داشته است.

هاوارد مولت مشاور سیاسی CARE می گوید: ما شاهد رویدادی شبیه آنچه در جنگ جهانی اول و دوم در اروپا رخ داد، هستیم که به موجب آن زنان مجبور به پذیرش یک سری نقش های جدید هستند و در این مورد هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی وجود دارد.

در یونان، برآورد می شود نیمی از خانواده های پناهندگان سوری تحت سرپرستی زنان هستند. برخی از این خانواده ها اعضای مرد خانواده خود را در جنگ از دست داده اند و برخی سعی دارند به همسرانشان که در اروپا زندگی می کنند، ملحق شوند.

 

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email