بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام/ سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین همام حمودی/ نایب رئیس اول مجلس نمایندگان عراق

 

بسمه تعالی

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حمودی، معاون محترم پارلمان عراق

در همایش بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

25 ابان ماه 1395

بسم الله الرحمن الرحیم

در آغاز از برگزار کنندهگان همایش تشکر می‌کنم. از دکتر صفوی تشکر میکنم بخاطر تلاشهای 2 سالهشان برای شناخت بحرانهای منطقه و به ویژه جهان اسلام و اینکه امیدواریم در سال آینده برای ایجاد راحلهایی برای این بحرانها، همایشی برگزار شود.

بنده به طور مختصر صحبتهای خود را ارائه میدهم. داعش سعی دارد خودش را در منطقه نجات دهندهی کشورهای منطقه نشان دهد و هدفش از این کار بههم ریختن نظم در منطقه است و در مرحلهی اول به دنبال امتهای مستضعف و مردم مستضعف منطقه میرود که رنج دیده هستند. مسئله دوم ترسی است که داعش در دل مردم کاشته است که باعث شده مردم به راحتی تسلیم این نظم تکفیریها بشوند.

مسئله سوم ایجاد تمکن مالی و امنیت نسبی برای مردمی است که تحت پرچم داعش تسلیم بشوند. و مسئلهی آخر تبلیغ ساده و رودرروی علما هست؛ علمای داعش و تکفیری که به مناطق میروند و با مردم به زبان خودشان و بر اساس روایات صحبت میکنند. مسئله اخیر هم دربارهی داعشیها کار رسانهی قوی داعش است که به راحتی میتواند فکر مردم و افکار عمومی مردم را  خطدهی کنند. اما برای مقابله با داعش باید با پرچم ملی و اسلامی به مقابله با داعش برویم، ایجاد یک همپیمانی با غرب باعث تقویت دشمن خواهد بود. هدف از این مقابله باید نجات مردم و حفظ قانون باشد نه اهداف سیاسی، قومی یا مذهبی. و همچنین در طلایهی رزمندگان باید جوانان و عشایر و علما قرار بگیرند.

برای پیروزی بر داعش ما در عراق، مشروعیت عراق را با مناظراتی که با علمای جدا شده از تکفیری داشتیم توانستهایم انجام بدهیم و همچنین با مقابله قوی باید جادوی ترس از داعش را از بین ببریم. باید فضای همکاری با عشایر را تقویت کنیم تا بتوانند در برابر داعش بایستند. و عراق بحمدالله توانسته است با اعتماد بر کلمهی هیهات منا الذّله و راه امام حسین (ع) در برابر این جریان تکفیری ایستادگی کند.

والسلام علیکم و رحمه الله