بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام/ دکتر علی شعیبی/ تحلیلگر ارشد سیاسی از سوریه

بسمه تعالی

بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

سخنرانی دکتر علی شعیبی تحلیل گر ارشد مسائل سیاسی از سویه

بسم الله الرحمن الرحیم

نسخهای از سخنرانی خودم را خدمت برادران دادم ولی به جای قرائت این مقاله ترجیح دادم بیت شعری را به استحضار حضار محترم برسانم که بدین مضمون است:

آنچه که گذشت، رفته است، آینده هم در غیب است و باید به فکر وضعیت حال خود باشیم.

برادران عزیز،”چهل سال در کویر” کتابی است که توسط جان فیلد دی انگلیسی یهودی به رشته تحریر درآمده است. ایشان مشاور ملک عبدالعزیز بن سعود بود و با رئیس جمهور وقت آمریکا هم ملاقاتهایی داشته است. و در این ملاقات ها پیشنهاد در مورد تاسیس کشور اسرائیل را ارائه نمود و در همان ملاقات هم اعلام کرد که ما همزمان با تاسیس کشور اسرائیل، کشور عربستان سعودی را هم تاسیس خواهیم کرد و ماموریت و وظیفه شما هم حمایت از عربستان سعودی است.

من سالها در مدینه منوره زندگی کردم. من در مالزی هم با ماهاتیر محمد هم نخست وزیر وقت مالزی ملاقاتهایی داشتم و در خصوص جنبشهای تروریستی و تکفیری با هم صحبتهای فراوانی داشتیم. در اینجا لازم است یادآورم شوم که عربستان سعودی با هزینهی ششصدمیلیون دلار دانشگاهی را صرفاً برای برخورد و مقابله با جمهوری اسلامی ایران تاسیس کرد.

آنچه که الان در عراق و سوریه میبینیم توطئههایی است که دشمن از دیرباز به فکر طراحی و به اجرا گذاردن این نقشهها بوده است. امروز شاهد یک جنگ داخلی در لیبی و بعد از آن هم در سومالی هستیم. چهل سال قبل وهابیت وارد کشور سومالی شد و دست به توطئهچینی زد. خونی که امروز در عراق و سوریه و یمن ریخته میشود بخاطر فتواهایی است که ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب صادر کردهاند، ما میبینیم که این خونها ریخته میشوند.

من از شهر رقهی سوریه هستم برخی از جوانان ما کارگروهی را تشکیل دادهاند برای اینکه تبیین کنند که چگونه مردم را از اندیشههای داعش می توانیم رها کنیم. من به جرات باید بگویم که ما در بحبوحهی بحران به سر میبریم. وهابیت برای توطئهچینی در دهها سال آینده منطقهی ما برنامهریزی کردهاند. باید به دنبال انجام کارهای فکری و اقتصادی باشیم. به عنوان مثال چند سالی است که مطالعاتی برای متصل کردن خط لولهی نفت از ایران به بنادر سوریه از طریق خاک عراق انجام شده است. این پروژه طبیعتاً  باب میل دشمنان نبوده و نخواهد بود. شایسته است که این پروژه به منصهی ظهور برسد. دشمنان ما امروز در تدارک جنگ داخلی در لیبی و سپس در سومالی هستند. پرونده داعش بدون شک بسته خواهد شد. ولی ما باید برای از بین بردن اندیشهی داعش چاره جویی کنیم و راهکاری پیدا کنیم برای اینکه بفهمیم چگونه این اندیشه از ذهن جوانان و مردم ما به طور ریشهای پاک و پاکسازی شود. تشکر میکنم از اینکه مرا به این اجلاس دعوت نمودید. امیدواریم بتوانیم توصیههای راهگشا و ثمربخشی از رهگذر این اجلاس داشته باشیم.متشکرم.