انتخاب جوانان مسلمان در شورای جوانان کانادا

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه 28 سپتامبر، 15 نفر عضو ابتدایی شورای جوانان نخست وزیری را معرفی کرد که در میان آنها تعدادی از جوانان برجسته مسلمان کانادایی نیز به چشم می خورند.

این جوانان کانادایی که از میان متقاضیان 16 تا 24 ساله از سراسر کانادا انتخاب شده اند، درباره سیاست ها و برنامه های مهم مناسب برای خود و گروه های متبوع خود به نخست وزیر و دولت کانادا مشاوره می دهند.

در میان این کاندیدهای مسلمان، مصطفی احمد حضور دارد که در ریجنت پارک، بزرگترین پروژه اسکان اجتماعی کانادا در تورنتو متولد و بزرگ شده است.

احمد که یکی از شاعران محبوب است، در تلاش برای ایجاد تغییر در جامعه خود به واسطه درگیرسازی جوانان در برنامه های هنری و ادبی است.

سارا عبدسامی یکی دیگر از این اعضای مسلمان در فردریکتون، نیوبرانزویک است که به شدت به فرهنگ و زبان فرانسه علاقه مند بوده و در تلاش برای ارتقای سطح زندگی افراد بی خانمان و به کارگیری جوانان ناتوان از نظر هوشی و اجتماعی است.

 

البته چهره های مسلمان دیگر با دغدغه های مشترک نیز در این لیست به چشم می خورند که در اولین دیدار در هفته آینده درباره مشکلات مربوط به بیکاری جوانان، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی، خشونت های جنسیت محور و دیگر خدمات مربوط به جوانان در شورا بحث و تبادل نظر خواهند کرد.