افزایش تدابیر امنیتی پس از بمب گذاری مسجدی در آلمان

درسدن- تدابیر امنیتی در شهر درسدن آلمان در پی دو بمب گذاری در مسجدی در این شهر و هم چنین حمله به یک مرکز کنفرانس در روز دوشنبه افزایش یافته است.

بنابر گفته های رئیس پلیس شهر درسدن، این حملات ریشه بیگانه هراسی داشته اند. دو بمب دست ساز کمی پیش و پس از ساعت 10 شب در حوالی این مسجد پیدا شدند. این حملات هیچ مجروح و یا کشته ای نداشته است.

پسر ده ساله حمزه توران، امام جماعت این مسجد می گوید: “به ما خمله می کنند چون از ما متنفر هستند، چون ما مسلمان هستیم.” بنابر گفته های حمزه توران، 6 بطری مواد منفجره در محل حملات پیدا شدند.

این بمب گذاری ها پیش از جشن بیست ششمین سالگرد اتحاد آلمان که بناست آنگلا مرکل در آن حضور یابد، رخ داده است.

با افزایش تدابیر امنیتی، مقامات امنیتی درسن مدعی شدند که سه مسجد، یک مرکز اجتماعی مسلمانان و یک نمازخانه از محافظت ویژه برخوردار خواهند شد.

درسدن مهد جنبش مردمی ضداسلامی پگیدا است که تظاهرات های هفتگی آنها در سال 2015 بیش از 20000 نفر جمعیت داشت.

 

محمت دمیرباش، بنیانگذار این مسجد چنین می گوید: “جامعه مسلمین منتظر چنین حملات و اقداماتی بود. پیشتر شیشه ها را می شکستند و یا شعارهایی روی دیوارها می نوشتند؛ اما این حملات سابقه نداشت. امیدواریم که این چنین حوادثی دیگر رخ ندهد و ما با شادمانی در درسدن زندگی کنیم.”