گزارش ۸: گزارشی از تهدیدها و فرصت‌های شیعیان در آسیای مرکزی

کشور¬های آسیای مرکزی، عنوان جمهوری¬های تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان می‌باشد. همچنین از منطقه آسیای مرکزی فعلی، گاهی با عنوان خراسان بزرگ نیز یاد شده است. حضور اسلام در آسیای مرکزی به قرن¬های اولیه هجری برمی¬گردد. قبل از اسلام نیز مذاهب توحیدی در این منطقه ریشه دوانده بودند. ادیان بودایی، زرتشتی، مانوی، مزدکی، یهدی، مسیحی و… در طول تاریخ، مذهب مردم این منطقه را تشکیل داده¬اند. یهودیت، کهن ترین مذهب اعتقادی توحیدی در این منطقه است. یهودیان روابط تجاری و بازرگانی وسیعی با همسایگان منطقه¬ای ایجاد کرده بودند. آسیای مرکزی محل تماس¬های بشری و روابط متقابل فرهنگی و تبادل افکار بوده ، کیش¬های متعددی در آن تبلیغ شده و در طول دوره¬هایی نیز گسترش یافته¬اند. با این حال، پس از ظهور اسلام این مکتب توحیدی به¬صورت اعتقاد غالب در منطقه درآمد.

جهت دریافت فایل گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید: