کمپین مبارزه با اسلام هراسی در نیویورک

به نقل از aboutislam.net در تلاش برای مبارزه با افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان، مسئولان شهر نیویورک یک سری اعلامیه ها و کارگاه های آموزشی با هدف ریشه یابی موارد اسلام هراسی راه اندازی کرده است.
کارملین لالامیس، رئیس کمیسیون حقوق بشر نیویورک گفت: این تبلیغات جدید بر حق مسلمانان نیویورک برای داشتن زندگی با امنیت و عاری از تبعیض تاکید می کند. وی افزود: آنها نیویورکی هایی سختکوش هستند مانند من و شما. آنها پلیس، معلم، کارفرما و همسایه های ما هستند و مانند هر شخصی در جامعه شایسته احترام اند.
این کمپین حاوی 5 بنر تبلیغاتی نمایانگر تصاویری از مسلمانان نیویورک است که در متن آنها جملاتی مانند «من مسلمان هستم. من نیویورکی هستم» آمده است و به دنبال یادآوری به مردم نیویورک است که تبعیض و آزار و اذیت های مذهبی در این شهر غیرقانونی است.
این کمپین با مشارکت واحد امور اجتماعی شهرداری و اداره امور مهاجرت، رهبران اجتماعی مسلمانان و کمیسیون حقوق بشر نیویورک راه اندازی شده است و برنامه های آموزشی با هدف بهبود روابط بین مذاهب و مبارزه با اسلام هراسی در آن فراهم شده است. یکی از این کارگاه ها با نام «اسلام شناسی» است که در مرکز اسلامی دانشگاه نیویورک با هدف کمک به کارمندان بخش‌های خصوصی و دولتی جهت شناخت بیشتر اسلام و برطرف کردن هرگونه تصورات غلط در مورد مسلمانان برگزار خواهد شد.