نوید کرمانی برنده جایزه صلح اتحادیه کتابفروشان آلمان

در اکتبر 2015، نوید کرمانی، محقق و پژوهشگر در زمینه اسلام، برنده جایزه صلح اتحادیه کتابفروشان آلمان، یکی از عالی ترین جایزه های ادبی آلمان، شد. کرمانی در سخنرانی خود، عربستان سعودی را مسئول فراموشی تمدن اسلامی دانست. وی از تخریب مکان های تاریخی اسلامی انتقاد کرد. همچنین خواستار برافروختن دوباره غنای سنن اسلامی شد. رئیس کمیته مرکزی مسلمانان در آلمان، ایمن مازیک، تلاش خستگی ناپذیر آقای کرمانی را در آشتی ادیان و فرهنگ ها ستود. 

منبع: 

http://www.euro-islam.info/2016/01/29/navid-kermani-receives-the-peace-prize-of-the-german-booksellers-association-the-anti-wahhabi-alliance-and-its-discontents/