نشست ” ترکیه ی پسا کودتا و آینده تحولات منطقه” برگزار شد.

 

نشست ” ترکیه‌ی پسا کودتا و آینده تحولات منطقه” در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و با حضورکارشناسان مسائل ترکیه همچون دکتر سید یحیی صفوی استاد ممتاز ژئوپلیتیک و رئیس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، دکتر علیرضا بیگدلی سفیر سابق ایران در ترکیه، دکتر سید سلمان صفوی مدیر مرکز بین المللی مطالعات صلح و جمعی از پژوهشگران موسسه برگزار گردید. در این نشست که با هدف بررسی و واکاوی کودتای نافرجام ترکیه و تاثیر آن بر آینده تحولات منطقه ای برگزار گردید، دکتر سید یحیی صفوی دیدگاه های خود را در خصوص تاثیر کودتا و چالشهای ناشی از آن بر وزن ژئوپلیتیکی و آینده سیاست خارجی ترکیه بیان نمودند. دکتر سید سلمان صفوی مدیر مرکز بین المللی مطالعات صلح (IPSC)، با طرح موضوع چالشها و انتخاب های ترکیه‌ی پسا کودتا، هفت چالش پیش روی ترکیه را برشمرده و سناریو های مختلف پیش روی این کشور را تشریح کردند. دکتر بیگدلی سفیر سابق ایران در ترکیه نیز به تشریح روندها در ترکیه قبل و بعد از کودتای نافرجام پرداختند. در ادامه نشست نیز پرسش و پاسخ در خصوص مطالب مطرح شده انجام گرفت. متن کامل سخنرانی های این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email