نشست ” ترکیه ی پسا کودتا و آینده تحولات منطقه” برگزار شد.

 

نشست ” ترکیه‌ی پسا کودتا و آینده تحولات منطقه” در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و با حضورکارشناسان مسائل ترکیه همچون دکتر سید یحیی صفوی استاد ممتاز ژئوپلیتیک و رئیس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، دکتر علیرضا بیگدلی سفیر سابق ایران در ترکیه، دکتر سید سلمان صفوی مدیر مرکز بین المللی مطالعات صلح و جمعی از پژوهشگران موسسه برگزار گردید. در این نشست که با هدف بررسی و واکاوی کودتای نافرجام ترکیه و تاثیر آن بر آینده تحولات منطقه ای برگزار گردید، دکتر سید یحیی صفوی دیدگاه های خود را در خصوص تاثیر کودتا و چالشهای ناشی از آن بر وزن ژئوپلیتیکی و آینده سیاست خارجی ترکیه بیان نمودند. دکتر سید سلمان صفوی مدیر مرکز بین المللی مطالعات صلح (IPSC)، با طرح موضوع چالشها و انتخاب های ترکیه‌ی پسا کودتا، هفت چالش پیش روی ترکیه را برشمرده و سناریو های مختلف پیش روی این کشور را تشریح کردند. دکتر بیگدلی سفیر سابق ایران در ترکیه نیز به تشریح روندها در ترکیه قبل و بعد از کودتای نافرجام پرداختند. در ادامه نشست نیز پرسش و پاسخ در خصوص مطالب مطرح شده انجام گرفت. متن کامل سخنرانی های این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.