شکایت از خطوط هوایی ساوت وست به دلیل توهین به دانشجوی مسلمان

به نقل از سایت شورای روابط اسلامی- آمریکایی، دفتر این شورا در منطقه سانفرانسیسکو، امروز شکایتی علیه خطوط هوایی ساوت وست به دفتر هوانوردی وزارت حمل و نقل ایالات متحده به دلیل رفتار نژادپرستانه و ضد مذهب این خطوط هوایی با یک مسافر مسلمان را ارائه کرده است.

براساس گفته دفتر هماهنگی حقوق شهروندی این شورا، درخواست بررسی این موضوع از طرف آقای خیرالدین مخزومی ارائه شده است. خیرالدین مخزومی یکی از دانشجویان دانشگاه کالیفرنیاست که در ماه آوریل در پرواز با این خطوط هوایی به دلیل صحبت کردن به زبان عربی از هواپیما اخراج شده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که یکی از کارمندان عرب زبان این خطوط هوایی در حال اخراج مخزومی به بیرون از هواپیما از وی چنین پرسیده است: “چرا با وجود فضایی سیاسی کنونی به زبان عربی صحبت میکنید؟”

اخیرا گزارشاتی درباره پرونده سازی علیه مسلمانان در خطوط هوایی آمریکا به دست شورای روابط اسلامی- آمریکایی رسیده است که نشان دهنده رفتارهای تبعیض آمیز با مسلمانان آمریکایی است. این شورا دفترچه ای را برای آموزش حقوق مسلمانان در ایالات متحده برای آنها منتشر ساخته است.

شورای روابط اسلامی- آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از آزادی های شهروندی مسلمانان در آمریکا است.