سیاستمدار استرالیایی در بازگشت به مجلس سنا، مسلمانان را هدف قرار داد

به نقل از muslimnews.co.uk سیاستمدار دست راست و جنجالی استرالیایی در اولین سخنرانی خود در سنای استرالیا که پس از 20 سال صورت گرفته بود، مسلمانان را هدف قرار داد.
او هشدار داد که استرالیا نیاز به اقداماتی علیه آنچیزی که او به  عنوان افزایش نفوذ اسلام می بیند، دارد.
پائولین هنسن در مجلس سنا گفت: ما در معرض خطر هجوم مسلمانان که دارای یک فرهنگ و ایدئولوژی ناسازگار با ما اند، هستیم.
حزب هنسون می خواهد مهاجرت مسلمانان توقف یابد، ساخت مساجد جدید و همینطور پوشیدن برقعه و نقاب در مکانهای عمومی ممنوع شود و دوربین های مداربسته در مساجد و مدارس مسلمانان نصب شود.
خانم هنسون گفت: اگر مهاجران مسلمان حاضر نیستند به قوانین، فرهنگ و سبک زندگی استرالیا احترام بگذارند، من پیشنهاد می کنم به همان جایی برگردند که از آن آمده اند.