سخنان اسلام هراسانه دونالد ترامپ، انگیزه ای برای افزایش مشارکت انتخاباتی مسلمانان آمریکا

بوستون- سخنان صریح  دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جهت ایجاد اسلام هراسی، تبدیل محرکی جدی برای مسلمانان آمریکایی برای شرکت در انتخابات آتی شده است.

  براساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، مسلمان تنها 1 تا 2 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند. بااین حال، اکثر این جمعیت 3.3 میلیونی مسلمانان در آمریکا در مناطق راهبردی چون فلوریدا، اوهایو و ویرجینیا ساکن هستند.

زمان آغاز کمپین مشارکت انتخاباتی مسلمانان در سال 2016 توسط شورای روابط اسلامی- آمریکایی (CAIR)، هدف هدایت تنها 1 میلیون نفر از مسلمانان جهت مشارکت انتخاباتی بود.

هازم باتا، دبیرکل جامعه اسلامی آمریکای شمالی در این باره می گوید: “گاهی برای گردهم آوردن و همبسته کردن مردم نیاز به یک مصیبت و یا تهدید است. دونالد ترامپ همان مصیبت مورد نیاز برای ما است.”

 

براساس آمارهای ارائه شده توسط موسسه تحقیقاتی پیو، جمعیت مسلمان آمریکا تا سال 2050، به 8.1 میلیون نفر برابر با 2 درصد جمعیت کل خواهد رسید.