بیش از ۱۶۵ کشته در حادثه واژگونی قایق مهاجران در مصر

به نقل از muslimnews.co.uk  یک مقام محلی روز یکشنبه گفت: شمار کشته شدگان قایق حامل مهاجران غیرقانونی که در ساحل شمالی مصر در اوایل این هفته غرق شد، به 166 نفر رسیده است.
این قایق بنابر گزارش ها صدها مهاجر غیرقانونی از ملیت های مختلف را حمل می کرده است که روز چهارشنبه در استان بحیره واقع در شمال مصر غرق می شود.
سواحل دریای سرخ و مدیترانه مصر در میان مسیرهای اصلی حمل و نقل توسط مهاجران غیرقانونی از آفریقا و آسیا است که امیدوارند از این طریق به اروپا برسند.
در سال 2015 سوریه ای ها اکثریت افرادی را تشکیل دادند که مصر را ترک کردند اما تعداد آنها به شدت در سال 2016 کاهش یافته است و این تا حدودی به دلیل این است که سوریه ای ها دیگر نمی توانند ویزای ورود به مصر را دریافت کنند. تا پایان ماه اوت 577 نفر در سال 2016 به ایتالیا رسیده اند در مقایسه با 6 هزار و 710 نفر در هشت ماه نخست سال گذشته.