بیشتر مدارس دولتی در حلب نابود شده اند

به نقل از الجزیره، بمباران اخیر حلب 96 کودک را طی یک هفته کشته و آغاز سال تحصیلی را به تاخیر انداخته است.
جاستین فورسیت، معاون مدیر اجرایی یونیسف می گوید: «هیچ چیز نمی تواند چنین جراحتی را بر کودکان و اینچنین بی توجهی نسبت به زندگی انسان ها را توجیه کند. درد و رنج و شوک میان کودکان بدترین چیزی است که ما می بینیم».
کودکان در شرق حلب  به دلیل گلوله باران شدید از آغاز سال تحصیلی عقب مانده اند و این خود نگرانی تازه ای در مورد وضعیت تحصیل کودکان سوری پدید آورده است.
به گفته سازمان ملل از هر چهار مدرسه یکی به دلیل آسیب و یا مورد استفاده قرار گرفتن به عنوان پناهگاه غیرقابل استفاده است.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email