برگزاری سومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوی ملی در هلسینکی فنلاند

سومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای ملی (National Dialogues Conference) در شهر هلسینکی فنلاند آغاز به کار نمود.

این کنفرانس در ادامه کنفرانس‌های آوریل 2014 و نوامبر 2015، توسط وزارت امور خارجه فنلاند و با مشارکت برخی مؤسسات تحقیقاتی این کشور به‌منظور تعمیق درک فرایندهای گفتگو برگزار می‌شود.

 کنفرانس اول رویکرد تأکیدی بر یادگیری داشته و سؤال اصلی آن این بود که چه چیز گفتگوی ملی را می‌سازد؟دومین کنفرانس گفتگوی ملی نیز به این موضوع پرداخته است که چه مؤلفه‌هایی در طراحی یک گفتگوی ملی به هم می‌پیوندند؟

بر اساس زمینه‌های پوشش یافته در دو کنفرانس پیشین، سومین کنفرانس گفتگوهای ملی بر این موضوع متمرکز است که چه مسائلی حول گفتگوهای ملی در سطح محلی و منطقه‌ای رخ می‌دهد و این رخدادها چه تأثیراتی بر گفتگوهای ملی خواهد داشت؟

درحالی‌که نقش جامعه بین‌المللی در کمک به گفتگوی ملی شناخته‌شده است، نقش بازیگران منطقه‌ای و نیروهای تابع منطقه‌ای کمتر موردبحث و مداقه قرار گرفته است. ازآنجایی‌که این بازیگران اغلب با شدت بیشتری درگیر کشورهای بحران‌زده همسایه خود هستند -چه در دوران صلح و چه در دوران جنگ- توانایی آن‌ها برای ایفای نقش‌های سازنده یا مخرب بسیار بیشتر خواهد بود. همین موضوع باعث برآمدن مؤلفه‌های فراوانی در طراحی فرآیند منطقه‌ای و چگونگی حمایت از گفتگوی ملی می‌شود.

در این کنفرانس دو روزه که در “خانه پارلمان” (House of State) فنلاند و با حضور شخصیت‌های سیاسی و علمی برجسته از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود،  مسئله زیرساخت‌های صلح منطقه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به دعوت برگزارکنندگان این کنفرانس، دکتر سید حمزه صفوی، مدیرعامل موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام نیز در پنل” ساختار صلح در خاورمیانه، محدودیت‌ها و پتانسیل‌های چارچوب‌های منطقه‌ای” سخنرانی خواهند نمود.