برگزاری رفراندوم در ارتباط با مسئله پناهندگان، مسلمانان مجارستان را تهدید می کند

به نقل از aboutislam.net بسیاری از مسلمانان متولد و بزرگ شده مجارستان از رفراندوم پناهندگان که روز یکشنبه برگزار خواهد شد، شکایت می کنند چراکه آن را فضایی مناسب برای ایجاد نفرت و آزار به اقلیت مذهبی در این کشور شرق اروپا می بینند.
این رفراندوم در مورد سهمیه اجباری پناهجویان است که از سوی اتحادیه اروپا به این کشور ابلاغ شده است.
نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان، مخالفت خود را با سیاست سهمیه بندی مهاجران از سوی اتحادیه اروپا ابراز کرده است. دولت وی تابلوهای تبلیغاتی با پوسترهایی در سراسر این کشور نصب کرده است که مهاجرت را (که او آن را سم می خواند) با تروریسم و جنایت در ارتباط می بیند.
زولتان بولک رئیس جامعه اسلامی مجارستان می گوید: «پیام این است که مهاجران مسلمانان هستند و آنها تروریست یا مجرم هستند. تا به امروز ما با صلح زندگی می کردیم چون ما یک موضوع سیاسی نبودیم اما حالا هستیم».
اوربان با به تصویر کشیدن خودش به عنوان مدافع مسیحیان اروپا در مقابل اسلامی شدن، می گوید اتحادیه اروپا حق ندارد هویت فرهنگی و مذهبی جدیدی در اروپا ترسیم کند.