انتشار مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

بسمه تعالی

 

بدین وسیله مجموعه مقالات

“اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام”

بالغ بر 2646 صفحه، در سه جلد، جهت بهره برداری پژوهشگران و علاقه مندان منتشر می گردد.

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمندی که با ارسال مقالات خود به این همایش بر غنای علمی آن افزودند تقدیر و تشکر می نماید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی کتاب ها  کلیک نمائید.