ادامه ساخت مساجد، نشانه ی رشد اسلام در تایلند

اسلام در تایلند در اقلیت است، اما ساخت و ساز مساجد در خارج از مناطق مسلمان نشین در مرز مالزی با بانکوک و منطقه توریستی جنوبی، پوکت هم چنان ادامه دارد.

ساخت مسجد پادانگسات پس بازدید امام جماعت وقت از منطقه پوکت در ماه مبارک رمضان دو سال قبل آغاز شده است. بنا بر برآوردهای به عمل آمده، ساخت این مسجد تا سال آینده و با کمک 35 هزار دلاری برخی کشورهای عربی به پایان خواهد رسید.

مسلمان دومین گروه بزرگ مذهبی در تایلند هستند که حدود 5 درصد جمعیت کل را تشکیل می دهند که 20 دردصد این جمعیت در شهر پوکت ساکن بوده و بسیاری از آنان از ساکنان اصلی این جزیره هستند.

 

در خارج از منطقه پوکت، یعنی استانهای جنوبی پاتانی، یالا، ناراتیوات و برخی بخش های سانگلا و چومپون، مسلمانان جمعیت چشمیگیری دارند که اغلب مسلمانان با نژادهای تایلندی و مالایی هستند.