کارگاه “چشم انداز نویسی” برگزار شد.

کارگاه “چشم انداز نویسی” برگزار شد.

 

کارگاه “چشم انداز نویسی” در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. روز پنج شنبه 23 آذر 1396، کارگاه” چشم انداز نویسی” در سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید. در این کارگاه 8 ساعته، شرکت کنندگان با مطالبی چون  سفر به آینده، مباحث نظری چشم انداز،روش های عملی چشم انداز سازی و کار عملی کشف چشم انداز دورنی  آشنا شدند. مدرس این کارگاه، آقای مهندس عقیل ملکی فر بودند.