کارگاه “نگاشت، ره نگاشت و چرخه عمر فناوری (Road Map)” برگزار شد.

کارگاه “نگاشت، ره نگاشت و چرخه عمر فناوری (Road Map)” برگزار شد.

 

کارگاه Road Map در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. روز پنج شنبه 28 دی ماه 1396، کارگاه چهار ساعته“نگاشت، ره نگاشت و چرخه عمر فناوری (Road Map)” در سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید. مدرس این کارگاه، آقای دکتر سیاوش ملکی فر بودند.