کارگاه “سناریو نویسی” برگزار شد.

کارگاه “سناریو نویسی” برگزار شد.

 

کارگاه سناریو نویسی در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. روز پنج شنبه 2 آذر 1396، کارگاه سناریو نویسی در سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید. در این کارگاه 8 ساعته، شرکت کنندگان با مطالبی چون  مشخصه های جهان امروز، تعریف آینده و تفکر درباره آینده، مباحث شناختی در تفکر درباره آینده، تكه ‏تكه شدن، انسجام و پيوستگي، نقش زبان در ادراک انسان و محسوس سازی، موضوعات اساسی در شروع سناریونویسی، تشریح رهیافت عدم قطعیت بحرانی و حساس، تشریح گام های سناریونویسی و  بصیرت های کاربردی در سناریونویسی آشنا شدند. مدرس این کارگاه، آقای دکتر عزیز علیزاده بودند.