کارگاه “سناریو نویسی” برگزار شد.

کارگاه “سناریو نویسی” برگزار شد.

 

کارگاه سناریو نویسی در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. روز پنج شنبه 2 آذر 1396، کارگاه سناریو نویسی در سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید. در این کارگاه 8 ساعته، شرکت کنندگان با مطالبی چون  مشخصه های جهان امروز، تعریف آینده و تفکر درباره آینده، مباحث شناختی در تفکر درباره آینده، تكه ‏تكه شدن، انسجام و پيوستگي، نقش زبان در ادراک انسان و محسوس سازی، موضوعات اساسی در شروع سناریونویسی، تشریح رهیافت عدم قطعیت بحرانی و حساس، تشریح گام های سناریونویسی و  بصیرت های کاربردی در سناریونویسی آشنا شدند. مدرس این کارگاه، آقای دکتر عزیز علیزاده بودند.

 

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email