کارگاه “مبانی و روشهای آینده پژوهی” برگزار شد.

کارگاه “مبانی و روشهای آینده پژوهی”برگزار شد.

 

کارگاه “مبانی و روشهای آینده پژوهی”  در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار شد. پنج شنبه 27 مهرماه 1396، کارگاه یک روزه (هشت ساعته) “مبانی و روشهای آینده پژوهی” برگزار گردید. در این دوره پژوهشگران با ضرورت آینده‌پژوهی، اهمیت و فایده آینده‌پژوهی، مفروضات آینده‌پژوهی، انواع آینده، تعریف آینده‌پژوهی، معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی،روش‌شناسی آینده‌پژوهی و روش‌های پرکاربرد آینده‌پژوهی آشنا شدند. مدرس این دوره سرکار خانم دکتر اسدی بودند.