گزارش ویژه: نگاهی به تحولات الجزایر

الجزایر

دکتر عباس خامه یار- رایزن فرهنگی جمهوی اسلامی ایران در لبنان

الجزایر کشوری است که با وجود اهمیت آن در جهان اسلام، تاریخ غنی و پیشینه­ی مبارزات استعماری آن، در ادبیات سیاسی ایران، کمتر به آن پرداخته شده است. در همین راستا، دکتر عباس خامه ­یار رایزن فرهنگی جمهوی اسلامی ایران در لبنان، یادداشتی را برای موسسه آینده پژوهی جهان اسلام به رشته تحریر در آورده، که در قالب یک گزارش ویژه منتشر می ­شود. این نوشتار مجموعه يادداشت­ هايي است كه ایشان در گرماگرم خيزش مردم الجزاير در اواخر دهه شصت هجري شمسي به رهبري جبهه نجات اسلامي، پس از ديدار چند روزه‌اي كه از الجزاير داشته‌ اند نوشته در چند شماره روزنامه كيهان منتشرکرده اند.

برای دانلود PDF گزارش کلیک کنید.