کشورهای اسلامی در یک نگاه؛ اینفوگرافی شماره ۲۱: سنگال