هفتمین جلسه کنفرانس وزیران OIC با موضوع امنیت غذایی و توسعه کشاورزی در قزاقستان

هفتمین جلسه کنفرانس وزیران OIC با موضوع امنیت غذایی و توسعه کشاورزی طی روزهای 26 تا 28 آوریل 2016 در آستانه قزاقستان در حال برگزاری است. وزیر کشاورزی قزاقستان با همکاری دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی میزبان این کنفرانس است.

این کنفرانس فرصت عالی برای ادامه گفتگوها و افزایش همکاری میان کشورهای عضو OIC و شرکای خود به منظور ترویج توسعه پایدار کشاورزی و ریشه کن کردن گرسنگی و سوء تغذیه است. هدف این کنفرانس، به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها و تجربه ها در موضوع امنیت غذایی و توسعه کشاورزی در میان کشورهای عضو و تقویت مشارکت و همکاری خود با سازمان های منطقه ای و بین المللی مربوطه است. این کنفرانس همچنین به موضوع آماده سازی برای اولین مجمع عمومی سازمان اسلامی برای امنیت غذایی (IOFS) خواهد پرداخت و برنامه اقدام پنج ساله ارائه شده IOFS را بررسی خواهد کرد. 

در این کنفرانس، مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC)  نسخه 2016 گزارش «امنیت غذایی و کشاورزی کشورهای عضو OIC: فرصت ها برای همکاری» را ارائه خواهد کرد.