نفت ارزان و آینده ­ی خریدهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس

 

گزارش ویژه شماره 44

نفت ارزان و آینده­ ی خریدهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس

محمدرضا محمدی

پژوهشگر موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

  رابطه­ ی بین شورای همکاری خلیج فارس، هزینه ­های نظامی و قیمت نفت قابل توجه است، اما تجربه­ ی تاریخی و نگاهی به گذشته ­ی بودجه ­های نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ثابت می­ کند که روند رو به رشد این هزینه ­ها به خصوص طی سه دهه ­ی گذشته، از نوسانات قیمت نفت تاثیر نپذیرفته است. در واقع رویه ­ی دولت ­های عضو شورای همکاری خلیج فارس طی سه دهه­ ی گذشته، به جز مواردی خاص، بر افزایش سالانه­ ی بودجه­ های نظامی و به تبع آن افزایش خریدهای تسلیحاتی استوار بوده است. نگاهی تاریخی به این خریدها نشان­ می ­دهد که روند افزایشی آن­ها به طور خاص تابعی از قیمت نفت نبوده و همواره در اولویت­های این کشورها قرار داشته است. اما به نظر می­ رسد روند افت شدید قیمت نفت که از پس ­لرزه ­های بحران کرونا در جهان حاصل شده است، برای دولت ­های بزرگ خلیج فارس که وابستگی گسترده ­ای به نفت دارند همچون عربستان سعودی، می­ تواند به عنوان چالشی بزرگ برای آینده ­ی بودجه­ی نظامی این کشورها مطرح باشد. این گزارش در صدد بررسی رابطه ­ی قیمت نفت با خریدهای تسلیحاتی شورای همکاری خلیج فارس و آینده­ ی بودجه ­های نظامی این کشورها در دوران رکود نفتی پساکرونا است.

 

 

برای دانلود PDF گزارش کلیک کنید