منطقه‌گرایی در خاورمیانه عربی

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام

در عصر جهانی­ شدن، منطقه­‌گرایی را می­‌توان به عنوان یک پدیده مکمل یا متعامل و یا رقیب و متعارض در نظر گرفت. رویکرد جدید منطقه‌گرایی به طور کلی به عنوان یک پدیده جامع، چند بعدی و سیاسی – شامل انواع مختلف مسائل از جمله اقتصاد، امنیت، فرهنگ و محیط زیست تعریف می‌شود. در تعریف مناطق، بر ویژگی­‌های مختلفی برای منطقه( بودن یا شدن) تأکید می‌­شود. برای مثال، برخی عواملی مانند نزدیکی جغرافیایی، همگونی اجتماعی و فرهنگی، نهادهای سیاسی و وابستگی متقابل اقتصادی را مهم بر می­‌شمارند. برخی دیگر نیز، مجاورت جغرافیایی، پیوندهای مشترک تاریخی، فرهنگی و زبانی، و همچنین تعاملات بین‌المللی را به عنوان یک ضرورت برای تعریف یک منطقه می‌دانند. با این حال، برخی­‌ها بر این باورند منطقه‌گرایی و ترتیبات منطقه‌ای به ‌عنوان نظام‌های فرعی، محور بسیاری از بحث‌ها درباره ماهیت نظم بین‌المللی آینده بوده و خواهد بود. در پی افزایش تعاملات، ارتباطات، و اتصالات متنوع در میان کشورها، مرزهای سیاسی دچار دگرگونی شده و جوامع بیش از پیش در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند. در این یادداشت به دنبال بررسی امکان­‌پذیری منطقه­‌گرایی میان کشورهای عربی واقع شده در منطقه غرب آسیا به همراه فرصت‌­ها­ – چالش­‌های پیش­رو و تجارب صورت گرفته هستیم.

برای دریافت کامل متن گزارش کلیک نمایید.