عربستان: گسترش توریسم برای کاهش وابستگی به نفت، نگاهی به صنعت حمل و نقل و هتلداری

 

بسمه‌تعالی

موسسه آینده ‌پژوهی جهان اسلام

گزارش ویژه شماره 18

«عربستان: گسترش توریسم برای کاهش وابستگی به نفت،

نگاهی به صنعت حمل و نقل و هتلداری»

 

مقدمه

عربستان سعودی یکی از مهمترین بازیگران جهان اسلام و نیز منطقه غرب آسیا است که به نوعی مهمترین رقیب ایران در منطقه نیز به شمار می رود. از این رو تحولات مربوط به این کشور مورد توجه سیاستمداران، کارشناسان و پژوهشگران ایرانی مسائل عربستان است. ناظران تحولات عربستان بر این باورند که این کشور پس از به روی کار آمدن ملک سلمان و ولیعهدی محمد بن سلمان و با محوریت شخص او که در حال حاضر قدرت را قبضه کرده یک روند پوست اندازی و اصلاحات در سیاستهای کلی خود را شروع کرده است. نمود این سیاستهای جدید را می‌توان در گذر از سیاستهای محافظه‌کارانه به رئالیسم تهاجمی در عرصه امنیت و سیاست خارجی، آغاز برخی اصلاحات اجتماعی و اعطای آزادی هایی در عرصه حقوق زنان، کاهش اختیارات نهادهای مذهبی و مهمتر از همه اصلاحات اقتصادی و تنظیم سند 2030 مشاهده کرد. این سند که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت و گاز و صنایع مرتبط طراحی شده است بر اصلاحات گسترده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد. دستیابی به اهداف سند 2030 و تحول در گردشگری و توسعه و تنوع بخشی اقتصادی نیازمند برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری جدی و منسجم است.در این راستا عربستان اقدام به تقویت اساسی زیر ساخت های این مهم نموده است.

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، در گزارش های ویژه خود سعی دارد مهمترین تحولات و موضوعات مهم در حوزه جهان اسلام، بخصوص بازیگران اصلی را با دیدی موشکافانه و علمی بررسی نماید. این گزارش‌ها عموما محصول بررسی منابع مکتوب، مصاحبه با خبرگان و کار کارشناسی پژوهشگران موسسه است. درگزارش ویژه شماره 18، صنعت حمل و نقل و هتلداری عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از اقدامات زیربنایی این کشور در راستای گسترش توریسم برای کاهش وابستگی به نفت است.

 

برای دانلود فایل PDF این گزارش کلیک کنید.