“سیاست خارجی نوین منطقه‌ای عربستان؛ رقص شمشیر در صحرای نفت”

 

گزارش ویژه شماره 31

“سیاست خارجی نوین منطقه‌ای عربستان؛ رقص  شمشیر در صحرای نفت”

 

طی سال‌های گذشته و به‌ویژه از دوران بعد از یازدهم سپتامبر 2001 سیاست خارجی دولت عربستان به تبع تغییرات منطقه‌ای، تغییرات قابل توجهی نمود. این مسئله به‌ویژه با دو تحول عمده در مناسبات منطقه‌ای و مناسبات داخلی عربستان سعودی همراه شد؛ مهم‌ترین تحول منطقه‌ای را می‌توان مسئله بهار عربی در دهه دوم قرن بیست و یکم دانست و  تحول داخلی را هم باید به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور، با غلبه بر رقبای داخلی برشمرد. در این نوشتار سعی بر این است که مهم‌ترین مؤلفه‌های کلیدی رفتار سیاست‌گذاری خارجی عربستان سعودی در دوران محمد بن سلمان را مورد بررسی قرار دهیم.

 

برای دانلود فایل PDF این گزارش کلیک کنید