سناریوهای رژیم صهیونیستی علیه ایران و آیندۀ برجام

سناریوهای رژیم صهیونیستی علیه ایران و آیندۀ برجام

در میان تمام کشورهای دنیا، رژیم ‌صهیونیستی موقعیت بسیار بغرنج و پیچیده‌ای در پیرامون خود دارد. رژیم‌ صهیونیستی همچون کشوری که راه به آب‌های آزاد ندارد، محاط در تهدید است. این به دغدغۀ امنیتی فوق‌العاده جدی برای رژیم ‌صهیونیستی تبدیل شده و تمام سیاست‌ها و اهداف آن را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ ازاین‌رو، هرگونه تحلیل اقدامات و سیاست‌های این رژیم‌ جعلی، بدون توجه به این پیش‌زمینه، با اشکال روبه‌روست.

در طول چهار دهۀ گذشته، مهم‌ترین تهدید علیه موجودیت و بقای رژیم‌ صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران بوده است. ایران مهم‌ترین رسالت منطقه‌ای خود را نابودی رژیم ‌صهیونیستی و آزادی قدس تعریف کرده است. تحت این شرایط، تضاد و تنشی عمیق و لاینحل بین ایران و رژیم‌ صهیونیستی در جریان است. این تنش و تخاصم، گرچه به تقابل مستقیم نظامی ختم نشده است، بارها تا آستانۀ درگیری مستقیم پیش‌ رفته است. شرایط محیطی منطقه، در شرایط حاضر، به‌گونه‌ای است که ایران و رژیم ‌صهیونیستی  را در نقطۀ اوج تنش با یکدیگر قرار داده است. اقداماتی مانند ترور شهید فخری‌زاده، خراب‌کاری‌های هسته‌ای چهار سال گذشته، حمله به منافع منطقه‌ای ایران در عراق و سوریه و نیز جنگ دریایی، از عوامل تشدیدکنندۀ تنش است که رژیم ‌صهیونیستی در چند وقت اخیر به آن‌ها دست زده است.

تقارن افزایش تنش و تضادِ چند وقت اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی با مرحلۀ پایانی توافق هسته‌ای میان ایران و کنسرت قدرت‌های بزرگ در وین اتریش، تأثیر مهمی بر آیندۀ این توافق می‌گذارد. متناسب با این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که سناریوهای رژیم‌ صهیونیستی علیه ایران کدام‌اند. آیا مذاکرات برجام نوع و کم‌وکیف اقدامات خصمانۀ رژیم ‌صهیونیستی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد؟ در صورت اقدام رژیم ‌صهیونیستی، توافق هسته‌ای و مذاکرات منتج به احیای آن چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.