دوره مقدماتی آینده پژوهی

مرکز آینده پژوهی جهان اسلام با همکاری مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در صدد برگزاری دوره مقدماتی آینده پژوهی است.

علاقه مندان به شرکت در این برنامه، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به شماره کارت: 5859837007268762 و یا شماره حساب: 112607765 نزد بانک تجارت؛ به نام پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ( سید عبدالامیر نبوی و قدیر نصری) واریز نموده و فیش واریزی را به نشانی cmessq@gmail.com ارسال نمایند.

مدت زمان تدریس: ۱۵ ساعت (۳جلسه)

زمان برگزاری: دوشنبه ها، ساعت ۱۳ تا ۱۸

برگزاری کلاس ها به صورت حضوری و مجازی می باشد.

مکان برگزاری: شرکت کنندگان جهت شرکت در کلاس ها به صورت حضوری به نشانی: بلوار کشاورز، خیابان نادری، شماره هشت، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه حضور می یابند.

و جهت حضور در کلاس ها به صورت مجازی و آنلاین، پلتفرم آن به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید.

گفتنی است گواهی شرکت در کارگاه، در جلسه اختتامیه اعطاء می گردد.