حضور داوطلبانه شهردار تورنتو در طرح کمک به نیازمندان در ماه رمضان

شهردار تورنتو آقای جان توری به شکل داوطلبانه در مرکز خیریه اسلامی شهر اسکاربرو اقدام به بسته بندی کمک های غذایی به نیازمندان در ماه مبارک رمضان کرد. وی در گفتگو با یکی از رسانه های محلی درباره علت حضور خود در این مراسم اسلامی گفت: این کار را نمونه ی بزرگی از ساختن پل ارتباطی میان جامعه و مسلمانان می داند. 

وی افزود طرح هایی مانند پروژه ماه رمضان با نگاه های منفی کسانی که درک نادرستی از دین و فرهنگ اسلامی دارند، مقابله می کند و به شناخت افراد از اسلام و مسلمانان کمک می کند. 

در جهت آماده سازی برای این ماه، افراد به شکل داوطلبانه در مرکز خیریه اسلامی اسکاربرو جمع شدند و در این مراسم 1000 بسته حمایتی را آماده به ارائه به نیازمندان کردند.

منبع: http://aboutislam.net/muslim-issues/america/toronto-mayor-volunteers-project-ramadan