بررسی مناسبات ایران و روسیه با محوریت جایگاه روسیه و اوراسیا در دیپلماسی نگاه به شرق

مناسبات ایران و روسیه

(هستۀ مطالعات استراتژیک کریدورها)

هستۀ «مطالعات استراتژیک کریدورها»ی مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام سلسله‌نشست‌های «ایران و استراتژی نگاه به شرق» را با هدف جمع‌آوری آرای صاحب‌نظران در خصوص ارتباط با قدرت‌های نوظهور شرقی طرح‌ریزی کرده است. در این نشست‌ها تلاش بر این است که با نگاهی کل‌نگرانه، پیگیر ملاحظات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی مرتبط با این اقدام راهبردی باشیم. در همین راستا، پنجمین جلسه از این سلسله‌نشست‌‌ها با حضور دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه و اوراسیا، به موضوع بررسی مناسبات ایران و روسیه اختصاص پیدا کرد و متن حاضر گزیده‌ای از مطالب بیان‌شده در این نشست است.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.