رژیم‌ صهیونیستی و معادلۀ مقابله با ایران در بازی‌های استراتژیک غرب آسیا

بازی‌های استراتژیک غرب آسیا

(فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام)
اوضاع محیطی رژیم‌ صهیونیستی در میان تمامی کشورهای دنیا و کشورهای منطقۀ خود بسیار پیچیده است. رژیم‌ صهیونیستی همچون کشوری که راه به آب‌های آزاد ندارد، محاط در تهدید است. این مهم به معمای امنیتی فوق‌العاده جدی برای رژیم‌ صهیونیستی تبدیل شده است که تمامی سیاست‌ها و اهداف آن را تحت‌تأثیر قرار داده است؛ پس هرگونه تحلیل اقدامات و سیاست‌های این رژیم‌ جعلی، بدون توجه به این پیش‌زمینه، با اشکال روبه‌روست.
تخاصم جمهوری اسلامی ایران و رژیم‌ صهیونیستی، گرچه به تقابل مستقیم نظامی ختم نشده است، هر دو بازیگر منطقه‌ای را بارها تا آستانۀ درگیری پیش‌ رانده است. اوضاع محیطی منطقه در زمانۀ حاضر به‌گونه‌ای است که این دو را در نقطۀ اوج تنش با یکدیگر قرار داده است. ترور شهید فخری‌زاده، خراب‌کاری‌های چند وقت اخیر در نطنز و حمله به کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم‌ صهیونیستی از دیگر عوامل تشدیدکنندۀ تنشِ مابین دو کشور در چند وقت اخیر است. این گزارش ابتدا با درنظرگرفتن اوضاع یادشده به‌دنبال واکاوی و تبیین اقدام خصمانۀ اخیر رژیم‌ صهیونیستی و سپس ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با اقدامات تهاجمی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

برای دریافت PDF متن کامل کلیک کنید.