آیندۀ تحولات منطقه‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا

آیندۀ تحولات منطقه‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا


آندری کورتونوف (اندیشکدۀ شورای امور بین‌الملل روسیه)
(ترجمۀ فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام)

در سال‌های 2019 و 2020 کنسرسیومی متشکل از اتاق‌های فکر و دانشگاه‌های اروپا، غرب آسیا و شمال آفريقا، پروژه‌ای تحقیقاتی با عنوان «معماری منطقه‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا؛ ترسیم تغییرات ژئوپلیتیکی، نظم منطقه‌ای و تحولات داخلى» انجام دادند. پروژۀ «ترسیم آینده‌(ها) برای غرب آسیا و شمال آفريقا» یکی از خروجی‌های این پروژۀ کلان است که در دو بازۀ زمانی کوتاه‌مدت (۲۰۲۵) و بلندمدت (۲۰۵۰) سناریوهای مهم احتمالی تحولات در مناطق ذکرشده را ترسیم می‌کند. سناریوهای مطرح‌شده ترکیبی از تحقیقات انجام‌شده مبتنی بر پیش‌بینی شرکت‌کنندگان در پروژه و نظریات تعداد زیادی از کارشناسان خارجی است. نویسندگان پروژه دیدگاه‌های مختلفی را مدنظر داشته‌اند. در این پروژه از روش‌های دلفی و نیز مصاحبه‌های چهره‌به‌چهره و گروهی برای بیان نتایج استفاده شده است. محتوای بیش از پنجاه پژوهش آینده‌نگارانه دربارۀ کلان‌روندها و روندهای کوچک دربارۀ این مناطق، مورد توجه نویسندگان بوده است. افق کوتاه‌مدت این گزارش عمدتاً با روندهای فعلی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی مشخص می‌شود؛ در حالی که افق بلندمدت، اغلب به کلان‌روندها وابسته است؛ یعنی فرایندهای بنیادین رها از تحولات کنونی که در سطح درون‌منطقه‌ای و جهانی در حال وقوع هستند. دو مجموعه سناریوی مطرح‌شده با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارند. مجموعۀ دوم لزوماً توسعه و ادامۀ منطقی گروه نخست نیست.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email