آیندۀ تحولات منطقه‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا

آیندۀ تحولات منطقه‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا


آندری کورتونوف (اندیشکدۀ شورای امور بین‌الملل روسیه)
(ترجمۀ فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده‌پژوهی جهان اسلام)

در سال‌های 2019 و 2020 کنسرسیومی متشکل از اتاق‌های فکر و دانشگاه‌های اروپا، غرب آسیا و شمال آفريقا، پروژه‌ای تحقیقاتی با عنوان «معماری منطقه‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا؛ ترسیم تغییرات ژئوپلیتیکی، نظم منطقه‌ای و تحولات داخلى» انجام دادند. پروژۀ «ترسیم آینده‌(ها) برای غرب آسیا و شمال آفريقا» یکی از خروجی‌های این پروژۀ کلان است که در دو بازۀ زمانی کوتاه‌مدت (۲۰۲۵) و بلندمدت (۲۰۵۰) سناریوهای مهم احتمالی تحولات در مناطق ذکرشده را ترسیم می‌کند. سناریوهای مطرح‌شده ترکیبی از تحقیقات انجام‌شده مبتنی بر پیش‌بینی شرکت‌کنندگان در پروژه و نظریات تعداد زیادی از کارشناسان خارجی است. نویسندگان پروژه دیدگاه‌های مختلفی را مدنظر داشته‌اند. در این پروژه از روش‌های دلفی و نیز مصاحبه‌های چهره‌به‌چهره و گروهی برای بیان نتایج استفاده شده است. محتوای بیش از پنجاه پژوهش آینده‌نگارانه دربارۀ کلان‌روندها و روندهای کوچک دربارۀ این مناطق، مورد توجه نویسندگان بوده است. افق کوتاه‌مدت این گزارش عمدتاً با روندهای فعلی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی مشخص می‌شود؛ در حالی که افق بلندمدت، اغلب به کلان‌روندها وابسته است؛ یعنی فرایندهای بنیادین رها از تحولات کنونی که در سطح درون‌منطقه‌ای و جهانی در حال وقوع هستند. دو مجموعه سناریوی مطرح‌شده با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارند. مجموعۀ دوم لزوماً توسعه و ادامۀ منطقی گروه نخست نیست.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.