SESRIC گزارش ۲۰۱۶ کشاورزی و امنیت غذایی در کشورهای OIC را منتشر کرد

مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC) گزارش 2016 «کشاورزی و امنیت غذایی در کشورهای OIC: فرصت ها برای همکاری» را طی هفتمین کنفرانس وزیران OIC با موضوع امنیت غذایی و توسعه کشاورزی منتشر کرد. این اجلاس 28-26 آوریل 2016 در آستانه قزاقستان برگزار شد.

این گزارش وضعیت فعلی، محدودیت ها و چالش های امنیت غذایی و توسعه کشاورزی در کشورهای عضو را مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه مسائل مهم در حوزه توسعه کشاورزی ازجمله محصولات کشاورزی، بهره وری، تجارت در محصولات کشاورزی، زمین های کشاورزی، منابع آبی و استفاده آنها برای کشاورزی، تولید و تجارت مواد غذایی، کمک های غذایی، شیوع سوء تغذیه و اثرات نوسانات قیمت مواد غذایی را دربرمی گیرد. همچنین اهمیت تجارت درون گروهی OIC در بخش کشاورزی عنوان می شود و در انتها این گزارش با ارائه برخی توصیه ها و پیشنهادهای تحقیق به منظور تقویت این حوزه مهم پایان می پذیرد. این گزارش به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسوی تدوین شده است و نسخه الکترونیکی آن در سایت این مرکز قابل دریافت است.