گزارش ویژه شماره ۱۱: روابط ایران و فرانسه، با نگاهی به سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران

روابط ایران و فرانسه

با نگاهی به سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران

 

روز یک شنبه 13 اسفند 1396، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام میزبان یکی از اندیشمندان فرانسوی و از افراد متنفذ علمی- اجرایی فرانسه بود. با توجه به مواضع اخیر فرانسه در قبال مسایل موشکی و منطقه ای در مورد ایران، و نیز سفر آقای لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، گفتگویی در خصوص روابط ایران و فرانسه و سفر آقای لودریان به ایران انجام شد.گزارش ویژه شماره یازدهم موسسه آینده پژوهی جهان اسلام به این گفتگو اختصاص یافته است. این گزارش از آن رو حائز اهمیت است که می تواند ما را با نگاه فرانسوی به روابط ایران و فرانسه و تحولات و مواضع اخیر فرانسه بیشتر آشنا سازد.

برای دریافت فایل PDF  کلیک کنید.