یادداشت میهمان: تازه ترین تخمین موسسه پیو از جمعیت مسلمانان آمریکا | ترجمه سید محمد موسوی دهموردی / پژوهشگر دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

مرکز تحقیقات پیو تخمین زده است که تا سال 2015 حدود 3.3  میلیون مسلمان از تمامی سنین در ایالات متحده آمریکا زندگی می کردند. این بدین معنی است که مسلمانان یک درصد از جمعیت 322 ملیون نفری (تا سال 2015) ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهند. این موسسه همچنین تخمین می زند که تا سال 2050 سهم مسلمانان از کل جمعیت آمریکا دو برابر وضعیت فعلی خواهد بود. این تخمین جدید موسسه پیو مبتنی بر محاسبه آماری جمعیت مسلمان و سایر ادیان آمریکا از سال 2011 به بعد است و شامل هر دو گروه خردسالان و بزرگسالان می شود. در این تخمین، از اطلاعات مربوط به سن، زاد و ولد، مرگ و میر، مهاجرت و تغییر مذهب، که از منابع مختلف و چندگانه – از قبیل پیمایش سال 2011 از جمعیت مسلمانان آمریکا – به دست آمده است، استفاده شد.

     مطابق این بررسی تعداد مسلمانانی که در امریکا زندگی می کنند از تعداد یهودیان کمتر است (جمعیت یهودیان 5.7 ملیون نفر است)، اما تعدادشان از جمعیت هندوها (با 2.1 ملیون نفر) بیشتر است. طبق این گزارش در پاره ای از شهرهای آمریکا جمعیت مسلمانان بیش از یک درصد جامعه است، اما این میزان جمعیت به تناسب در پستها و مناصب حکومتی و دولتی منعکس نشده است.

    مناظره های سیاسی اخیر در ایالات متحده آمریکا در خصوص مهاجرت مسلمانان و سایر موضوعات مرتبط، برای بسیاری این سوال را ایجاد کرده است که واقعا چه تعداد مسلمان در آمریکا زندگی می کنند؟ اما بواقع پاسخ به این سوال چندان آسان نیست. چرا که اصولا اداره آمار ایالات متحده امریکا در هنگام سرشماری و آمارگیریهای ادواری، از مذهب و دین افراد سوال نمی کند. بنابراین هیچ شمارش و آمارگیری دولتی و رسمی از جمعیت مسلمان آمریکا وجود ندارد.

     در نخستین تخمینی که موسسه پیو از جمعیت مسلمانان آمریکا در سال 2007 انجام داده است، یک رشد مداوم و پیوسته در جمعیت مسلمانان آمریکا و همچنین در سهم جمعیتی آنها نسبت به کل جمعیت این کشور دیده شده است.

       همچنین محاسبات این مرکز نشان داده است که جمعیت مسلمانان آمریکا در دهه های آینده سریعتر از جمعیت هندو ها و بسیار سریعتر از جمعیت یهودیان افزایش می یابد. این بررسی نشان می دهد که حتی تا قبل از سال 2040 مسلمانان دومین گروه مذهبی آمریکا، پس از مسیحیان خواهند بود و تا سال 2050 جمعیت مسلمانان آمریکا به رقم 8.1 میلیون نفر خواهد رسد. این بدین معنا است که تا آن سال، مسلمانان 2.1  درصد از جمعیت آمریکا را شامل خواهند شد.

      بیش از نیمی از رشد جمعیت مسلمانان بین سالهای 2010 تا 2015 مربوط به مهاجرت است. در 20 سال گذشته یک افزایش در تعداد مهاجرین مسلمان به آمریکا ایجاد شده است. تعداد مهاجرینی که اخیرا وارد این کشور شده اند تقریبا معادل 10 درصد از مهاجرین قانونی است که وارد این کشور شده اند و کمی کمتر از این مقدار نیز به صورت غیر قانونی وارد آمریکا شده اند.

    دیگر دلیل افزایش جمعیت مسلمانان رشد طبیعی جمعیت آنهاست. مسلمانان آمریکا در مقایسه با پیروان سایر مذاهب، همواره تمایل به داشتن فرزند بیشتر داشته اند. همچنین مسلمانان آمریکا نسبت به سایر مردم این کشور جوانترند.

یادداشتها

(1)    این مطلب ترجمه بخش هایی از گزارش ” A new estimate of the U.S. Muslim population ” است که توسط بشیر محمد(BESHEER MOHAMED) نوشته شده است و بر روی سایت مرکز تحقیقات پیو(Pew Research Center) قابل دسترس است.
(2)    بشیر محمد (BESHEER MOHAMED) پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات پیو در حوزه مذهب است.

 

————————————

توجه : مسئولیت صحت و سقم مقالات، یادداشت ها و مصاحبه های منتشر شده به عهده نویسنده بوده و صرف انتشار به معنی تائید آن نمیباشد.