گزارش ویژه ۶: نگاهی به رتبه بندی برترین اندیشکده های دنیا در سال ۲۰۱۵ و جایگاه ایران در این رتبه بندی

امروزه کمتر کسی است که به نقش اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی معتبر در تاثیرگذاری بر روند سیاستگذاری کشورها واقف نباشد. این مراکز در واقع پلی میان دانش و سیاستگذاری هستند. اندیشکده هایی مانند بروکینگز، کارنگی، هریتیج، چاتم هاوس و …  مراکز مطالعاتی و نظری صرف نیستند، بلکه محل تصمیم سازی برای سیاستمداران ارشد کشورهای متبوعشان به حساب می روند.

جهت دانلود و مطالعه این گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید.