گزارش ویژه ۵: «تئوری های حل مساله» با تمرکز بر بحران ژئوپلیتیکی

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام با محوریت موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در تاریخ 24 و 25 آبان ماه 1395 در تهران برگزار خواهد به همین جهت تدوینی با موضوع تئوری های حل مساله با تمرکز بر بحران ژئوپلیتیکی انتشار می یابد. جهت دریافت فایل بر روی تصویر زیر کلیک کنید.