چندرسانه‌ای

بازتاب رونمایی از مجموعه کتابها در صدا و سیما - خبر ساعت ۱۸
بازتاب رونمایی از مجموعه کتابها در صدا و سیما - خبر ساعت ۱۸
مشاهده
بازتاب رونمایی از مجموعه کتابها در صدا و سیما - خبر ساعت ۱۹
بازتاب رونمایی از مجموعه کتابها در صدا و سیما - خبر ساعت ۱۹
مشاهده
معرفی موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
معرفی موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
مشاهده
تحلیل SWOT اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی
تحلیل SWOT اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی
مشاهده
مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام
ویدیو مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام
مشاهده
فرصت ها و چالش های ژئوپلیتیک جهان اسلام در قرن حاضر
فرصت ها و چالش های ژئوپلیتیک جهان اسلام در قرن حاضر
مشاهده
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام
سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام
مشاهده
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام
مشاهده
نشست بررسی آینده روابط روسیه، غرب و جهان اسلام در سایه بحران اوکراین
نشست بررسی آینده روابط روسیه، غرب و جهان اسلام در سایه بحران اوکراین
مشاهده