کشورهای اسلامی در یک نگاه؛ اینفوگرافی شماره ۹: مالزی