پیشنهاد طرح پژوهشی

در راستای حمایت مادی و معنوی از طرح‌های پژوهشی مرتبط با اهداف مرکز، همچنین پرورش و عملیاتی‌سازی طرح‌های نظری، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام از طرح‌های با قابلیت بالا، پس از داوری حمایت مادی و معنوی به عمل می‌آورد.پژوهشگران می‌توانند فرم پیشنهاد پژوهشی را از سامانه دریافت کرده و پس از تکمیل به ایمیل موسسه به آدرس info@iiwfs.com ارسال نمایند.